OVER TULPENSELECTIE

Om uit duizenden zaailingen en tientallen mutanten de juiste keuzes te kunnen maken is het specialisme van www.tulpenselectie.nl onontbeerlijk. Een kritische analyse om tot een goed 'maakbaar' soort te komen, waarbij kosten niet uit het oog mogen worden verloren.

"...Wij zien de eisen en wensen van onze klanten als een uitdaging. Echt tevreden zijn we pas als u, onze klant, dat ook bent..."

Performance excellence

"....hetgeen de klant van je verwacht op een zodanige manier uitvoeren, dat het geen enkele vorm van kritiek oproept." Wij realiseren ons maar al te goed dat 'performance excellence' een constant verbeterproces is, dat door iedereen binnen onze www.tulpenselectie.nl organisatie wordt gedragen.

Newest technologies

".... werken met en het beschikken over de meest moderne technieken binnen de diverse bedrijfsprocessen." Binnen de totale www.tulpenselectie.nl organisatie hebben wij de afgelopen jaren niet alleen zwaar genvesteerd in kansrijke nieuwe tulpencultivars, maar vooral ook in productiemiddelen en ervaren mensen.

One-stop-shopping

".... alle activiteiten, zoals selectie-, proces-, cost- en concurrent engineering, productie en preparatie alsook marketing en logistiek kunnen bij n leverancier betrokken worden." Wij bieden u een zeer breed pakket van specialismen aan, waarvan u binnen www.tulpenselectie.nl naar wens geheel of gedeeltelijk gebruik kunt maken.

Cost engineering

".... samen, voor n met de klant selectieprocessen ontwikkelen om, met behoud van kwaliteit, tot een kostenverantwoord 'state of the art' eindproduct te komen." Een optimale prijs- kwaliteitsverhouding zien wij van www.tulpenselectie.nl als de meest zekere weg om tot een 'sounding' business relatie met u te komen.

Time to market

"......het minimaliseren van de tijd tussen het "beslismoment" van een nieuwe tulpencultivar en de marktintroductie." Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren moet je alle bedrijfsprocessen goed in de hand hebben. www.tulpenselectie.nl heeft dit!

Concurrent engineering

".... Het parallel in plaats van serieel laten verlopen van selectie- n marketingprocessen om de "time to market" te verkorten." Professioneel projectmanagement vormt de basis van ons gezamenlijk succes!

Indien u suggesties of vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie heeft, verwijzen wij u graag naar contact.

MISSIE

tulpenselectie.nl ziet het succesvol scouten, promoten en (inter)nationaal vermarkten van kgs plantgoed van nieuwe kansrijke tulpencultivars als haar missie. Zij maakt daarbij gebruik van de keten in binnenland en buitenland.

Doelstelling

Onze doelstelling valt uiteen in twee aspecten. Enerzijds stellen wij ons tot doel het moderniseren van de methodiek van het (inter)nationaal aanbieden van nieuwe tulpenrassen. Dit heeft als functie het op langere termijn optimaliseren en maximaliseren van de vraag naar nieuwe tulpenrassen die aangeboden worden via tulpenselectie.nl.

Anderzijds richten wij ons op het ontwikkelen van een methodiek die een conceptuele aanpak van nieuwe rassenscouting combineert met een succesvolle (inter)nationale verkoop van leverbare tulpenbollen, tulpenbloemen en kgs plantgoed van nieuwe tulpencultivars die aangeboden worden via tulpenselectie.nl.

Managementdoelstelling

tulpenselectie.nl werkt met zelfstandig opererende managers teneinde de zelfwerkzaamheid en slagvaardigheid te vergroten. Managers genieten een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en hebben een breed inzicht in de markt.

Achtergrond en redenen van bestaan

De permanente interesse voor nieuwe tulpencultivars bij telers en broeiers in het wereldwijde tulpenvak is onveranderd groot. Tulpenbloemen en tulpenbollen worden echter veel te goedkoop verkocht! Ze worden merendeels niet meer als exclusief aangeboden. De door tulpenselectie.nl gepresenteerde cultivars zijn echter uitermate exclusief en van hoge kwaliteit, waardoor leverbaar materiaal zowel als bloem 'exclusief' kan worden aangeboden.

tulpenselectie.nl verstrekt kopers van nieuwe cultivars additionele info en ondersteuning hetgeen resulteert in:

  • een betere bolkwaliteit.
  • een betere bloemkwaliteit.
  • een betere teeltkwaliteit.
  • betere informatieverstrekking naar afnemers.

Kanalisering van een gestructureerd, groot n divers cultivar aanbod via de portal tulpenselectie.nl maakt dat de (inter)nationale tulpensector tegen rele en marktconforme waarde kgs plantgoed en/of leverbare bollen van nieuwe tulpencultivars kan aankopen.

Indien u suggesties of vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie heeft, verwijzen wij u graag naar contact.